Политика на поверителност

1. Събиране на информация

Ние не събираме лична информация за нашите потребители, като не поддържаме регистрация и потребителски профили.

Единствените данни които автоматично приемаме и записваме са информация от вашия браузър, включително вашия IP адрес, както и коя страница е била заредена.

Отделно от това рекламното съдържание показвано на razdumka.net може да използва вашето посещениq тук, комбинирани с посещенията ви в други сайтове, търсения из интернет , профили в гоогле+ и други, за предоставяне на персонализирани реклами, съгласно политиката на Гоогле . Тази информация е недостъпна за razdumka.net.

Допълнително, използвайки Гоогле анализ, razdumka.net може да получи достъп до обобщена информация за своята аудитория, като посещения по държава, време, страница и други.

2. Използване на информацията

Всяка информация, която събираме от вас може да бъде използвана да:

  • Поддържане добрата работа на нашия уебсайт и борба срещу атаки и вируси
  • Да предоставим модифицирано рекламно съдържание ( чрез гоогле адсенс)
  • Да подобрим нашия уеб сайт
  • Да следим развитието на нашия уесбсайт и интересите на аудиторията (най-популярни статии и други) чрез гоогле анализ

3. Разкриване пред трети страни

Ние не разкриваме минималното количество техническа информация която събираме пред други страни, с изключение на органите на реда при поискване.
Информацията за вашето посещение на razdumka.net се споделя с Гоогле чрез адсенс реклами и Гоогле анализ.

4. Защита на информацията

Сървърните логове с техническа информация не са публично достъпни, като достъп до тях има само техническият екип, следящ за правилната работа на уеб сървъра.

Ние не събирме лична идентификационна информация и съответно такава не се съхранява такава.

Използваме ли бисквитки?

Да. Нашите бисквитки подобряват достъпа до нашия сайт и идентифицират редовните посетители. Освен това, нашите бисквитки подобряват преживяването на потребителите, съхранявайки предпочитания за изглед. Използването на бисквитки обаче, по никакъв начин не е свързано с каквато и да е лична идентификационна информация на нашия сайт.

6. Съгласие
Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с нашата политика на поверителност.

Subscribe US Now