Канят политическите партии за консултации за състава на подвижните СИК

В изпълнение на чл. 90 и чл. 91 от Изборния кодекс, решение № 766-ПВР/НС от 20.10.2021 г.  на ЦИК, кметът на Община Варна кани парламентарно представените политически партии на 01.11.2021 г. от 10:00 часа в сградата на Община Варна, етаж 4, да участват в консултации за сформиране на съставите на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) в изборите за президент и вицепрезидент за народни представители на 14 ноември 2021 г.,

За участие в консултациите партиите следва да представят:
1. Писмено предложение за състава на ПСИК, което съдържа: наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; трите имена и единен граждански номер на предложените лица; длъжност в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на ПСИК лице.
2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 02.09.2021 г. или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 46-то Народно събрание, удостоверяващи пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията.
3. Пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова, когато в консултациите участват упълномощени лица.
4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените по т.1 лица, когато правомощията на член на ПСИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на ПСИК не се яви в изборния ден.

 

Next Post

Съобщение

От днес – 01.11.2021 година, цивилни служители от сектор “Общинска полиция” започват да извършват контрол на изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването за спазване на противоепидемичните мерки в градския транспорт на територията на Община Варна,  съобщават от звеното. 

Subscribe US Now