Планът за развитие на Варна до 2027 година с 4 приоритета – екология, образование, икономика, транспорт

Проектът на Плана за интегрирано развитие на община Варна за периода 2021 – 2027 година (ПИРО 2021 – 2027) бе представен на обществено обсъждане днес. Форматът на събитието бе хибриден – с възможност за включване онлайн в платформата Zoom, или чрез лично присъствие в залата на Юнашкия салон при стриктно спазване на противоепидемиологичните мерки. Целите и приоритетите на стратегията за развитие на общината бяха разяснени от екипа изготвил документа.  В събитието се включиха зам.-кметът Христо Иванов, директорът на дирекция „Европейски и национални оперативни програми“ Ани Николова, представители на дирекции, граждани.

Планът за интегрирано развитие на община Варна включва общо 292 проекта с 465 обекта, на обща стойност 2,856 млрд. лв., а в приоритетния списък фигурират 37 обекта, с обща индикативна стойност около 1 млрд. лв.  За сравнение, през изминалия програмен периода, действащият тогава документ – Интегриран план за градско възстановяване и развитие, беше на стойност 846,590 млн. лв.

ПИРО съдържа анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние на община Варна. В него са определени визията, стратегическите цели, както и приоритетите със съответните мерки към тях, описани след проведени анкетни проучвания сред обществеността в града. Проведени бяха девет тематични фокус групи с представители на заинтересовани страни с участието на неправителствения сектор, академичните среди, институции и организации.

Като основни приоритети в развитието на морската столица до 2027 година са посочени околната среда,  икономическото развитие, подобряването на техническата и транспортната инфраструктура, образованието.

През новия програмен период ще се акцентира върху подготовката и изпълнението на  проекти  за развитие на общинската инфраструктура, за подобряване на качеството на градската среда, за развитие на екологичен градски транспорт и подобряване на управлението на отпадъците, за изграждане на нова, иновативна образователна инфраструктура. Предвиждат се инвестиции за културната, здравната, спортната и социалната инфраструктура, както и за въвеждането на мерки за енергийна ефективност на сгради.

Сред най-мащабните проекти, предвидени в ПИРО, са изграждане на бул. „Цар Освободител“ от бул. „В. Левски“ до Летище Варна, на скоростен екологичен транспорт /леко метро/ по същото трасе, на нова сграда на Математическата гимназия, на парк в кв. „Аспарухово“ и други. 

Предстои Планът за интегрирано развитие на Община Варна 2021 – 2027 да бъде финализиран и внесен за гласуване в Общинския съвет във Варна.

Пълният вариант на документа, заедно с приложенията към него, са публикувани в интернет страницата на Община Варна: https://www.varna.bg/bg/14

 

Next Post

Обявиха 10-те най-добри спортиста на ОСК „Черно море“

10-те най-добри спортисти на ОСК Черно море“ за 2021 бяха обявени на официална церемония в залата на славата в спортен комплекс „Черно море“. На тържествената церемония присъстваха Бончо Бонев, изпълнителен директор на ОСК „Черно море“, Коста Базитов зам.-кмет, Кристиан Димитров – директорът на дирекция „Спорт“ към Община Варна, Ара Капрелян, […]