Община Варна с награда от Съюза на слепите по повод 100-годишен юбилей

Почетен плакет на кмета получи Христо Шипанов, председател на Регионалната организация на Съюза на слепите във Варна по повод 100 години от създаването на организацията. “Впечатляващо е дълголетното партньорство между Вашата организация и Община Варна за формирането на социалната политика за хората със специфични потребности. Благодаря Ви за енергията и за приноса към икономическия и духовния живот на града. Уверен съм, че заедно ще продължим да работим все така активно за  осигуряване на достъпна градска  среда, качествени здравни, образователни и социални услуги, в полза на хората в неравностойно положение”, обърна се към него кметът Иван Портних.

 

Христо Шипанов от своя страна  връчи на кмета плакет, в знак на уважение и благодарност за подкрепата. “Варна е една от водещите общини в социалната политика в България и има сериозни традиции в тази област. Надяваме се и в бъдеще да продължим нашето сътрудничество в подкрепа на хора с увреждания в града“, допълни Христо Шипанов.

Община Варна подкрепя незрящите лица чрез Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увредено зрение, който е с капацитет 40 места. Това е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване. Предоставянето на услугата цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид и степен на увреждане на зрението, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот.

Next Post

Дариха плодове и лакомства в Детската клиника по онкохематология

Торбички с плодове и лакомства, подготвени от Община Варна, получиха по традиция малките пациенти в Детската клиника по хематология и онкология към УМБАЛ „Св. Марина“. Подаръците бяха раздадени от ръководството на отделението. Тази година заради спазването на противоепидемичните мерки коледно тържество няма да има, но за децата е подготвена специална […]