Next Post

Европейският език, който е сред най-бързите в света

Когато изучаваме нов език, често оставаме с впечатлението, че носителите на езика произнасят изречения много по-бързо, отколкото мозъкът ни може да обработи. Това обаче далеч не означава, че имаме лоши езикови умения или лингвистичен релативизъм – някои езици наистина са “по-бързи” от други. Разбира се, скоростта на речта може да […]

Subscribe US Now