Засадиха 120 фиданки по бул. „Трети март“ и „Сливница“ във Варна

В събота се проведе залесителна акция във варненския район Младост във Варна, организирана от съдии и служители от Окръжен и Районен съд – Варна, представители на Адвокатска колегия – Варна и ученици от варненската Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване “Николай Хайтов”.

 

Повод за инициативата е отбелязването на две годишнини през тази година-140 г. от създаването на съдебната власт във Варна и 130г. от приемането на първия закон за адвокатурата у нас.

 

Посадени бяха 100 фиданки от вида червен дъб по бул. „Трети март“и 20 дръвчета от вида явор по бул. „Сливница“.

 

Това е втората залесителна акцияза годината. Първата се проведе през април, когато се сложи началото на зеления пояс от червен дъб от ул. „Вяра“ по протежението на бул. „Трети март“.

 

Организаторите със задоволство споделиха, че акцията по залесяване през 2018г. е обединила и ангажирала много хора, водени от една обществено-полезна кауза – да направят Варна един по-зелен град.

 

Черно море