Подписаха договор за предоставяне на здравно-социалните услуги в два центъра за хора с деменция

Община Варна сключи договор за реализиране на проекта за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в двата нови центъра, които бяха разкрити в морския град – „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“, съобщиха от дирекция „Социални дейности“ към Община Варна. Финансирането се предоставя от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, като стойността на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 671 000 лв., от които 570 350 лв. разходи по линия на Европейски социален фонд и 100 650 лв. национално съфинансиране.

Предвидените дейности по проекта включват обзавеждане и оборудване на двата центъра; избор на външен доставчик за предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги и обучение и супервизия на назначения персонал.

„Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ се намира на ул. „Петко Стайнов“ №7 и е с капацитет 40 потребители. В него ще се предоставя дневна грижа чрез информиране, консултиране, терапевтична помощ, рехабилитация и психологическа подкрепа, според индивидуалните потребности. На близките, полагащи грижи в домашна среда на лицата, ще бъдат предоставяни услуги по информиране, консултиране и психологическа подкрепа.

„Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ на бул. „Константин и Фружин“ е с капацитет 15 потребители. В него ще се предоставя 24-часова грижа за лицата и подкрепа за водене на самостоятелен начин на живот.

За ползването на двете интегрирани здравно-социални услуги няма да бъдат плащани такси. За да бъдат включени, потребителите е необходимо да имат поставена диагноза от ТЕЛК или ЛКК. Услугата ще се предоставя до 30.06.2023 година.

Next Post

Българска киновечер се проведе в Дордрехт

Българска киновечер се проведе в побратимения на Варна нидерландски град Дордрехт. Събитието бе посветено на 20-та годишнина от установяване на сътрудничеството между двата града и е част от програмата на филмовия фестивал “Източни съседи”. На прожекцията на 27 -ми октомври зрителите имаха възможност да гледат българския игрален филм „Доза щастие“ […]